NỘI QUY HỌC SINH THPT XA LA

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC SINH MÀ CHA MẸ HỌC SINH VÀ HỌC SINH CẦN BIẾT  (Áp dụng cho học sinh trong thời gian theo học tại trường. Nếu có điều chỉnh, nhà trường sẽ có bổ sung theo năm học)         Để kết hợp giáo dục giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội đạt được kết quả như mong muốn, nhà trường kính mong cha mẹ học sinh quan tâm và cùng học sinh thực hiện tốt những quy định sau: Thời gian học ở trường Buổi sáng: Học sinh điểm danh truy bài ...
More