Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XA LA
Địa chỉ: Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
Website: www.thptxala.edu.vn
Hotline: 0988676354/ 0977820825