Chương trình đào tạo

*HỌC TẬP TẠI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XA LA HỌC SINH ĐƯỢC NHỮNG GÌ? Đảm bảo chương trình đào tạo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được học chương trình chính khóa kéo dài, học nâng cao các môn định hướng theo khối thi Đại học A, A1, C, D (theo nhu cầu). Được xếp lớp và học tập theo trình độ:   HỆ NÂNG CAO: Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tiến tới tiếp cận hệ chuyên ngữ, chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Văn…, được bồi dưỡng để tham gia thi học sinh giỏi các cấp. HỆ CƠ BẢN: Tập trung củng...
More

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo học sinh phát triển nhân cách, phát triển năng lực tốt nhất theo khả năng, chú trọng giáo dục chất lượng cao, tiếp cận hệ chuyên ngữ, đồng thời tăng cường giảng dạy các kỹ năng mềm, trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học phổ thông vững vàng, đáp ứng mọi yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội hiện đại. - Kiến tạo hành trang tri thức vững chắc và năng lực thực tiễn vượt trội; xây dựng phương pháp học tập, khả năng tích cực tự học, giúp học sinh phát triển toàn diện, sáng tạo, n...
More