Giới thiệu Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC *Cố vấn chuyên môn: TS Phương pháp dạy học Toán Đào Thái Lai(Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam): Cố vấn môn Toán.  TS. Ngữ văn Phan Phương Dung ( ĐH SP Hà Nội ): Cố vấn chiến lược và nhân sự Th.s Phương pháp dạy học Tiếng Anh Tạ Thị Tam Hà (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội): Cố vấn Tiếng Anh. Hiệu trưởng: Nhà giáo Chu Ngọc Hà, kinh nghiệm quản lí và dạy học môn Toán 36 năm.
More